Twój koszyk
Twój koszyk
Produktów:
Na kwotę: 0.00 PLN
Szczegóły
Regulamin

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Sklep internetowy, działający pod adresem BIALSKISKLEP.PL, prowadzony jest przez firmę Orange Computers S.C. Modrzewski, Romaniuk z siedzibą w Białej Podlaskiej, al. Jana Pawła II 31, działającą na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 3208 z dnia 05.09.2005 prowadzonej przez Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski.

2. ZASADY DOKONYWANIA ZAKUPÓW

2.1. Sklep internetowy znajdujący się pod adresem bialskisklep.pl, służy do dokonywania zakupów wybranych artykułów komputerowych oraz pozostałych, w tym: artykułów biurowych, produktów AGD, artykułów motoryzacyjnych, elektronarzędzi, artykułów fotograficznych, systemów EIB, artykułów oświetleniowych, produktów RTV, produktów telekomunikacyjnych i innych, sprzedawanych również w sklepie Orange Comupters, za pośrednictwem sieci Internet.

2.2. Zakupy w sklepie internetowym BIALSKISKLEP.PL mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej www.bialskisklep.pl, wybór formy płatności, przesłanie i potwierdzenie zamówienia.

2.3. Przyjęcie przez sklep internetowy każdego złożonego zamówienia jest potwierdzane drogą e-mailową przez obsługę sklepu. Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi w momencie potwierdzenia zamówienia przez BIALSKISKLEP.PL.

2.4. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia wyłącznie do momentu jego ostatecznego potwierdzenia w trakcie rozmowy telefonicznej z obsługą sklepu internetowego BIALSKISKLEP.PL.

2.5. Wysyłając zamówienie, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu, w szczególności z możliwością odstąpienia o umowy, zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku "O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny", (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271) i akceptuje jego postanowienia.

2.6. Sklep internetowy BIALSKISKLEP.PL przyjmuje zamówienia przez całą dobę, we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta rozpatrywane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

2.7. Firma BIALSKISKLEP.PL zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Zamówienia będą odrzucane również gdy: a. we wskazanym czasie i w należytej wysokości nie zostanie uiszczony przelew b. we wskazanym czasie i w należytej wysokości nie zostanie wpłacona gotówka w przypadku odbioru towaru w siedzibie sklepu Orange Computers c. przesyłka lub przesyłka za pobraniem nie zostanie podjęta

2.8. Zamówienia w sklepie internetowym BIALSKISKLEP.PL są realizowane na terenie Polski, a także zagranicą. W przypadku wysyłki towaru poza granicę Polski, stosuje się opłaty za transport zgodne z cennikiem wybranej przez BIALSKISKLEP.PL firmy kurierskiej.

2.9. Zamówienia należy składać w języku polskim. Oferta sklepu internetowego BIALSKISKLEP.PL obowiązuje zarówno na terenie Rzeczpospolitej Polskie, jak i poza jej granicami.

2.10. Ceny podawane w sklepie internetowym BIALSKISKLEP.PL są cenami wyrażonymi w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT, jeżeli nie oznaczono inaczej. BIALSKISKLEP.PL zastrzega sobie prawo do zmiany cen bez uprzedniego informowania o tym Zamawiającego, z zastrzeżeniem że zmiany cen nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.

2.11. Spółka Orange Computers S.C. Modrzewski, Romaniuk prowadząca sklep internetowy BIALSKISKLEP.PL, wystawia dokument sprzedaży, którym jest paragon lub faktura VAT.

2.12. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie lub u dostawców sklepu. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Zamawiający jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

3. WARUNKI DOSTAWY TOWARÓW

3.1. Zamawiający może wybrać następujące formy dostawy zamówionego towaru:
a. odbiór osobisty w sklepie Orange Computers z siedzibą w Białej Podlaskiej, al. Jana Pawła II 31
b. dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

3.2. Spółka Orange Computers S.C. Modrzewski, Romaniuk zobowiązuje się do rozpatrzenia złożonego w sklepie internetowym BIALSKISKLEP.PL zamówienia najpóźniej w terminie 24 godzin roboczych od momentu złożenia przez Zamawiającego zamówienia przez wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia dostępnego na stronie bialskisklep.pl, z zastrzeżeniem pkt 2.7.

3.3. Rozpatrzenie złożonego zamówienia polega na:
a. sprawdzeniu przez Spółkę Orange Computers S.C. Modrzewski, Romaniuk kompletności otrzymanych danych, b. skontaktowaniu się elektronicznie lub telefonicznie z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru. Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail. Po ostatecznym zaakceptowaniu zamówienia nie można go już modyfikować.

3.4. Ostateczne zaakceptowanie zamówienia oznacza, że do Zamawiającego zostaje wysłany zamówiony towar. Gdy płatność następuje przelewem, towar zostaje wysłany do Zamawiającego, gdy na rachunek Spółki Orange Computers S.C. Modrzewski, Romaniuk wpłyną odpowiednie środki. W momencie przekazania przesyłki do rąk kuriera, Zamawiający otrzymuje wiadomość e-mail informującą o tym fakcie oraz o danych na temat numeru przesyłki, przewidywanego czasu dostarczenia oraz numeru wystawionej faktury / rachunku.

3.5. W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Spółkę Orange Computers S.C. Modrzewski, Romaniuk telefonicznie kontaktując się z obsługą sklepu internetowego BIALSKISKLEP.Pl lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: handlowy@orange-computers.pl

3.6. W przypadku wyboru przez Zamawiającego sposobu dostawy określonego w pkt 3.1.b, płatności za zamówione towary może zostać dokonana przy odbiorze.

3.7. Niezbędnym warunkiem odbioru osobistego zamówionego towaru w sklepie Orange Computers z siedzibą w Białej Podlaskiej, al. Jana Pawła II 31, jest okazanie dowodu tożsamości lub prawomocnego pełnomocnictwa oraz podanie numeru zamówienia

3.8. Przewidywany czas dostawy zależny jest od dostępności towarów i czasu zamówienia.

3.9. W celu ułatwienia i usprawnienia procesu kupowania za pośrednictwem witryny bialskisklep.pl, pomiędzy klientem a sklepem prowadzona jest korespondencja e-mailowa.

W jej ramach kupujący będzie otrzymywał na podany przy logowaniu adres mailowy wiadomości:

 • dotyczące zamawianych przez niego produktów. Za wyjątkiem informacji dotyczącej anulowania zamówienia na życzenie klienta lub z powodu braku towaru, wszystkie e-maile zawierają numer zamówienia, listę zamówionych towarów, kwotę i wybrany sposób płatności, oraz sposób dostarczenia, a także dane odbiorcy.
 • potwierdzenie zamówienia - w momencie całkowitego zaakceptowania zamawianych produktów, oraz sposobu płatności i odbioru, klient otrzymuje informację potwierdzającą złożenie zamówienia. Zawiera ona numer zamówienia.
 • szczegóły zamówienia - wyszczególnienie wybranych towarów, wybrany sposób zapłaty i doręczenia, z podaniem adresu docelowego adresu sklepu Orange Computers, w którym zamówienie zostanie odebrane.
 • płatność przelewem – w przypadku, kiedy klient wybrał płatność przelewem, może otrzymać dwa rodzaje informacji. W zależności od tego czy potwierdzenie przelewu dotarło do obsługi sklepi internetowego BIALSKISKLEP.PL, czy nie. W drugim przypadku, jeżeli potwierdzenie przelewu nie dotarło do obsługi sklepu internetowego BIALSKISKLEP.PL, e-mail zawiera prośbę o ponowienie przesłania potwierdzenia dokonania przelewu
 • Brak potwierdzenia przelewu - w sytuacji, kiedy kolejne próby zapłaty przelewem są nieskuteczne, klient otrzymuje stosowną informację o zaistniałym problemie, z prośbą o kontakt z obsługą sklepu internetowego BIALSKISKLEP.PL i zastrzeżeniem, że realizacja zamówionych pozycji została wstrzymana do czasu wyjaśnienia sytuacji.
 • częściowa kompletacja zamówienia - może zajść również sytuacja kiedy, nie wszystkie zamówione pozycje są osiągalne. W takim przypadku klient otrzymuje wiadomość z informacją o tym jakie pozycje zostały skompletowane i w jego gestii pozostaje decyzja czy anulować całe zamówienie, czy realizować w kształcie w jakim jest w danym momencie możliwe. W zależności od decyzji podjętej przez kupującego zostanie wysłany e-mail potwierdzający całkowite anulowanie zamówienia, bądź potwierdzenie realizacji niepełnego. W przypadku nie podjęcia przez klienta żadnej decyzji dotyczącej częściowej kompletacji zamówienia w przeciągu 7 dni, zamówienie zostaje automatycznie anulowane, o czym klient zostaje powiadomiony stosowną wiadomością elektroniczną.
 • kompletacja i wysłanie zamówienia - po całkowitym skompletowaniu zamówionych pozycji i ich wysłaniu klient otrzymuje wiadomość potwierdzającą ten fakt, oraz jednocześnie informującą po jakim minimalnym czasie przesyłka powinna zostać dostarczona do adresata lub być do odebrania w salonie Orange Computers.
 • Anulowanie zamówienia - W przypadku anulowania zamówienia na wyraźne życzenie klienta lub z powodu braku zamawianego towaru w magazynie, kupujący otrzymuje stosowną informację wraz z podaniem przyczyny anulowania.

4. REKLAMACJE I GWARANCJE

4.1. Jeżeli po otrzymaniu towaru, Zamawiający znajdzie w nim wady techniczne, może wtedy skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio u producenta produktu lub we wskazanych serwisach (dotyczy produktów objętych gwarancją producenta).

4.2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy, Zamawiający powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką pocztową na adres: Orange Computers S.C. Modrzewski, Romaniuk, al. Jana Pawła II 31, 21-500 Biała Podlaska. Firma nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

4.3. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu.

4.4. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez Orange Computers S.C. Modrzewski, Romaniuk przesyłki z reklamowanym produktem.

4.5. W przypadku uzasadnionej reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru. Reklamacja powinna zawierać opis wady towaru oraz dzień powstania wady.

5. PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA

Spółka Orange Computers S.C. Modrzewski, Romaniuk przestrzega procedur bezpieczeństwa zgodnie z wymogami prawa.

6. ZWROTY ZAKUPIONYCH TOWARÓW

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku „O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny”, (Dz.U. 2000 Nr 22, poz. 271), Zamawiający może zrezygnować z towaru kupionego w naszym sklepie bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 10 dni od daty odebrania towaru w siedzibie sklepu, al. Jana Pawła II 31, Biała Podlaskas, bądź odebrania przesyłki.

6.2. W przypadku podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy, Zamawiający powinien odesłać towar należycie zapakowany w terminie 10 dni od jego osobistego odbioru bądź otrzymania przesyłki. Koszty zwrotu towaru pokrywa Zamawiający.

6.3. Zwroty dopuszczalne są tylko w przypadku towaru nie używanego (nie noszącego jakichkolwiek śladów użytkowania) oraz w oryginalnym opakowaniu, jeżeli towar występował w opakowaniu. Towar nie może być zwrócony, jeśli Zamawiający zdjął lub naruszył plomby zabezpieczające towar.

6.4. Jeśli wszystkie w/w warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy), nastąpi niezwłocznie, poprzez wykonanie przelewu przez Orange Computers S.C. Modrzewski, Romaniuk na wskazane przez Zamawiającego konto lub gotówką za pokwitowaniem w siedzibie Orange Computers, al. Jana Pawła II 31, Biała Podlaska.

7. OCHRONA DANYCH

7.1. Wypełnienie danych w formularzu zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Orange Computers S.C. Modrzewski, Romaniuk (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883.). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

7.2. Dane osobowe Kupującego chronione zgodnie z ustawą o danych osobowych nie są przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, są konieczne w celu wywiązania się z umowy kupna – sprzedaży towarów i usług.

7.3. Dostęp do danych osobowych posiada jedynie obsługa sklepu internetowego – BIALSKISKLEP.PL.

7.4. Każdy Kupujący, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie pisząc na adres obsługi sklepu BIALSKISKLEP.PL: handlowy@bialskisklep.pl

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Firma Orange Computers S.C. Modrzewski, Romaniuk zastrzega sobie prawo do:
 • zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
 • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego BIALSKISKLEP.PL,
 • wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego BIALSKISKLEP.PL,
 • przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
8.2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495) klient, kupując sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci Orange Computers S.C. Modrzewski, Romaniuk, chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o dostarczenie zużytego sprzętu na adres:

Orange Computers S.C. Modrzewski, Romaniuk
al. Jana Pawła II 31
21-500 Biała Podlaska
Koszt przesyłki zużytego sprzętu ponosi klient.

8.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

8.4. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

8.5. W przypadku chęci zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: handlowy@bialskisklep.pl